IT Blog

Poznámky, ktoré sa môžu hodiť

Problém s PXE boot na distribučnom bode

Pri spustení PXE boot sa môžeme stretnúť s nasledujúcim problémom:

No response from Windows Deployment Services server

Downloaded WDSNBP...
WDSNBP started using DHCP Referral.
Contacting Server: 192.168.1.33 (Gateway: 192.168.1.1)...
No response from Windows Deployment Services server.
Launching pxeboot.com...
Press F12 for network service boot

If I press F12, I receive a Windows Boot Manager error message (which I would expect if there's no response from the server):
Windows failed to start (etc.)
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000f
Info: An error occurred while attempting to read the boot configuration data.

Hlavný dôvod tohto problému je, že pravdepodobne chcete nasadzovať x64 OS a na DP mate len x64 boot image. Aj keď chcete nasadzovať len x64 OS je potrebné mať na DP nahranú aj x86 verziu boot image. Akonáhle pošlete na DP aj x86 Boot image problém zmizne a deployment bude fungovať bez problémov.

Reklamy

Windows 10 Servicing Options

Windows 10 priniesol so sebou aj nový systém nasadzovania upgrade a updates. Pre presné pochopenie danej problematiky je najprv potrebné vysvetliť si rozdiel medzi Quality Updates a Feature Upgrades

Windows 10 Quality Updates sú podobné mesačným aktualizáciám a opravám zabezpečenia podobne ako sme na to boli zvyknutý v starších verziách Windows. Je tu jeden zásadný rozdiel. Aktualizácie sú vydávané len pre verzie Windows 10, ktoré sú aktuálne podporované.  Aktuálny stav je pekne popísaný na TechNet.
Link: https://technet.microsoft.com/en-us/windows/release-info.aspx

Windows 10 Feature Upgrades sú ako názov napovedá upgrade operačného systému. Dané upgrade obsahujú nové funkcie systému a sú vydávané 2 až 3-krát do roka. Upgrade obsahuje celú kópiu operačného systému a preto je upgrade využívaný aj na inštaláciu nových PC bez OS alebo na upgrade z OS Win 8 a Win 7.  Keďže aplikácia spôsobí reinštaláciu celého systému je nutné venovať väčšiu pozornosť testovaniu daného upgrade pred nasadením do produkcie.

Existujú 3 možnosti nasadzovania upgrade z ktorých si firmy môžu vyberať:

 1. CB(Current Branch)
 2. CBB(Current Branch for Business)
 3. LTSB (Long Term Servicing Branch)

Čítať viac z tohto článku

Windows 10 ADK verzie

Windows 10 ADK Version History

Blikanie ikoniek na publikovanej ploche v Citrixe

Minule som narazil na jeden problém v Citrix 7.6 kde užívateľ hlásil problém, že po pripojení na publikovanú plochu na W2K8 R2 server mu začali poblikávať ikony na ploche tak ako keby pravidelne robil “refresh” plochy.

Riešenie úprava GPO: Čítať viac z tohto článku

Citrix Session Recording – Chyba počas inštalácie – Not all privileges referenced are assigned to the caller….

Počas inštalácie Citrix Session Recording Administration Setup (SessionRecordingAdministrationx64.msi) som narazil na chybu “Not all privileges referenced are assigned to the caller…”

Ako rýchly fix pomohlo rozdeliť inštaláciu na dve časti. Najprv som nainštaloval Session Recording Policy Console a Session Recording Server. Čítať viac z tohto článku

Nastavenie SQL Express 2012 pre akceptovanie vzdialeného pripojenia

Pri inštalácií Citrix Delivery Controller 7.6 môžete naraziť na problém pri pripojení k DB na vzdialenom servery, kde máte nainštalovaný SQL Express 2012.

V mojom prípade som sa pokúšal pripojiť zo sekundárneho Citrix Delivery Controlleru k databázovému serveru, ktorý je nainštalovaný na primárnom Delivery Controllery.

Po zadaní prihlasovacích údajov som obdŕžal túto chybu:

The database server may not be allowing remote connections, make sure the database server is setup corretly and that the firewall is not blocking the firewall is not blocking the connections.

image

Čítať viac z tohto článku

Prehľad portov, ktoré využíva Citrix

Daný obrázok popisuje porty, ktoré využíva Citrix pri komunikácií medzi jednotlivými komponentmi.

image

Postup ako vygenerovať certifikát s alternatívnymi menami

To use the Certificate Enrollment wizard with an enterprise CA

 1. Log on to the server as a member of the local Administrators group.
 2. Click Start.
 3. In the Search programs and files box, type mmc.exe, and press ENTER.
 4. On the File menu, click Add/Remove Snap-in.
 5. In the list of available snap-ins, click Certificates, and then click Add.
 6. Click Computer account, and click Next.
 7. Click Local computer, and click Finish.
 8. Click OK.
 9. In the console tree, double-click Certificates (Local Computer), and then double-click Personal. Čítať viac z tohto článku

Citrix MCS Ručné odstránenie snapshotu z VMware

Občas sa mi stalo, že som potreboval uvoľniť starú image z datastorage a nechcel som čakať na automatický task, ktorý nevyužitú image zmaže po 6 hodinách. Pre odstránenie takto nevyužitej image je potrebné postupovať nasledujúcim spôsobom:

 • Prihlás sa na delivery controller
 • Spusť powershell a zadaj nasledujúce príkazy

Add-PSSnapin Citrix*

Get-ProvTask -Active $true

 • Zobrazia sa tasky, ktoré čakajú na automatické spustenie a zmazanie
 • Skopírujeme si id taksku, ktorý chceme zmazať a zadáme príkaz:

Stop-ProvTask -TaskId xxxxxxxx

 • následne môžeme ručne vymazať starú image z datastorage VMware.

Ak by sme len vymazali starú image a nevymazali by sme čakajúci task, tak vo VMware by sa nám v pravidelných intervaloch (cca 6 hodin) neustále zobrazovala chyba pri pokuse odstrániť neexistujúcu image.

Inštalácia Exchange 2013

Inštalácia Exchange 2013 je až na malé úskalia celkom jednoduchá. V tomto podrobnom návode sa budem snažiť popísať základnú inštaláciu na Windows Server 2012.

Kroky, ktoré je nutné urobiť pred inštaláciou Exchange 2013:

 1. Nainštalujte všetky aktualizácie systému
 2. Otvorte PowerShell
 3. Následne spuste nasledujúci príkaz, ktorý kompletne nainštaluje všetky potrebné súčasti, ktoré sú nutné pre chod Exchange 2013:

  Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

 4. Po inštalácií reštartujte server Čítať viac z tohto článku